.... ........ OD - Oversikt over aktive letebrønner ........ ........ ........ .... ........ .... ....
Symbol for avgrensningsbrønn Avgrensning
Symbol for undersøkelsesbrønn Undersøkelse
Aktive letebrønner
6406/3-12 S
6307/1-2
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 04.10.2023 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 6406/3-12 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6307/1-2 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart