.... ........ OD - Oversikt over aktive letebrønner ........ ........ ........ .... ........ .... ....
Symbol for avgrensningsbrønn Avgrensning
Symbol for undersøkelsesbrønn Undersøkelse
Aktive letebrønner
30/6-C-2 A
25/2-24 B
31/2-24
35/10-10 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 04.06.2023 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 30/6-C-2 A EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 25/2-24 B EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 31/2-24 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 35/10-10 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart