.... ........ OD - Oversikt over aktive letebrønner ........ ........ ........ .... ........ .... ....
Symbol for avgrensningsbrønn Avgrensning
Symbol for undersøkelsesbrønn Undersøkelse
Aktive letebrønner
6406/5-2 S
25/4-15
15/2-2 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 27.03.2023 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 6406/5-2 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 25/4-15 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 15/2-2 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart