.... ........ OD - Oversikt over aktive letebrønner ........ ........ ........ .... ........ .... ....
Symbol for avgrensningsbrønn Avgrensning
Symbol for undersøkelsesbrønn Undersøkelse
Aktive letebrønner
31/1-3 S
6605/1-2 S
7122/9-1
6407/8-8 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 06.12.2022 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 31/1-3 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6605/1-2 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7122/9-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6407/8-8 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart